Telematika v automobilovém průmyslu, je obor, který se zabývá sběrem dat o provozu vozidel s následným vyhodnocováním parametrů v aplikacích do různých výstupů, podle pořadavku zákazníka. V prvopočátku se  jednalo zejména o přenost polachu z autoalarmu na pult centrání ochrany, informace , které tvořily knihu jízd, či nájezd kilometrů a hlídání klíčových parametrů vozů pro upozornění nutnosti servisní prohlídky.  Dnes se telematika v automobilovém průmyslu zabývá mnohem detailnějšími parametry, podobně, jako “černé skříňky”  u letadel a vyhodnocování slouží  především k ochraně zdraví, lidských životů, kdy, po havárii,  zařízení vyšle signál pro aktivaci asistenční služby ( b-call )  nebo jednotky IZS ( e-call) . V pojišťovnictví,  pro  přizpůsobení pojistného chování řidiče  ( Pay per risk ) , nebo četnosti používání vozu s nájezdem kilometrů  ( Pay per use ). Pro účely policie,  k odkrývání pojistných podvodů, nebo  při objasňování dopravních nehod, kdy zařízení zaznamenává parametry jízdy před a po havárii, tzn. GPS polohu, akceleraci, deceleraci, přetížení při nárazu atd.. Dnešní moderní elektronické mýtné na dálnicích  je také příkladem aplikace telematiky do provozu vozidel. 

Nače firma je výhradním zastoupením telematické jedničky na světovém trhu , společnosti OCTO TELEMATICS S.l.r s roční   produkcí,  cca 1 000 000 jednotek,  v různýh aplikacíh,  do celého světa. V ČR spolupracujeme na projektech CEBIA SAT, BMW TPA, ŠKODA SAT, UNIQA SafeLine, ALLIANZ Bonus Drive a dalších.